1. Organizator
Organizator nagradne igre “mebloJOGI® praznična nagradna igra” (v nadaljevanju nagradna igra) je MEBLO INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook/Instagram.

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na namen promocije blagovne znamke mebloJOGI®. Nagradna igra poteka od dne 12. 12. 2022 do dne 19. 12. 2022 in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije.  Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook/Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev mebloJOGI Facebook/Instagram strani podjetja MEBLO INT d.o.o. .

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook/Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki Facebook-a/Instagram-a , so starejši od 13 let, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook/Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju MEBLO INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani meblojogi.si. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

4. Način sodelovanja
Uporabnik/uporabnica Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora všečkati obajvo, slediti mebloJOGI Facebook/Instagram profilu in Facebook/Instagram profilu Atlantida Boutique Hotel ter označiti vsaj eno osebo v komentar.

Besedilo objave:

[mebloJOGI® PRAZNIČNA NAGRADNA IGRA] v sodelovanju z Atlantida Boutique Hotel podarjamo čudovito razvajanje v dvoje! 

Le komu se ne bi prilegel sproščujoč oddih?! Luksuzni *****Atlantida Boutique Hotel je odlično zavetje za trenutke, ko potrebujete mir in sprostitev. 

Sodelujte v nagradni igri na našem FACEBOOK ALI INSTAGRAM profilu, delite ter označite prijatelje v komentar. Za vas smo pripravili nekaj res izjemnega! 

POPOLNO praznično DARILO vsebuje:

 • mebloJOGI® vzglavnik Crater
 • Nočitev v ***** Superior dvoposteljni sobi za 2 osebi na mebloJOGI® premium vzmetnicah
 • Polpenzion
 • Neomejeno kopanje v notranjem bazenu
 • Vstop v Oazo savn
 • Vstop v hotelski fitnes
 • Steklenico mineralne vode Donat
 • Dnevno sveže sadje v kotičku za zdravje
 • Parkirno mesto v garaži ter turistično takso

SODELUJETE TAKO, DA:

 • Sledite profilu @mebloJOGI
 • Sledite profilu @Atlantida Boutique Hotel
 • Všečkajte objavo
 • Označite vsaj 1 osebo, kateri privoščite razvajanje

Povečajte si možnosti za osvojitev nagrade ter sodelujte tudi na našem @meblojogi Instagram profilu. Srečno. 

mebloJOGI® vzglavnik ter darilni bon bo nagrajencu poslan po pošti.

Nagradna igra traja od 12.12. do 19.12.2022.

Pogoje nagradne igre si lahko preberete na naši spletni strani.

www.meblojogi.si

5. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 20.12.2022 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 20.12.2022 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden.

6. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajenca bo 20.12.2022 objavljeno na Facebook/Instagram strani organizatorja, v komentarjih nagradne igre ali v dodatni objavi, ki se bo nanašala na nagradno igro.

7. Nagrade in prevzem nagrade
Nagradni sklad – 1 x nagrada:

 • mebloJOGI® vzglavnik Crater
 • Nočitev v ***** Superior dvoposteljni sobi za 2 osebi na mebloJOGI® premium vzmetnicah
 • Polpenzion
 • Neomejeno kopanje v notranjem bazenu
 • Vstop v Oazo savn
 • Vstop v hotelski fitnes
 • Steklenico mineralne vode Donat
 • Dnevno sveže sadje v kotičku za zdravje
 • Parkirno mesto v garaži ter turistično takso

Nagradni fond vsebuje izbor izdelkov blagovne znamke mebloJOGI® v tržni vrednosti do 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošlje v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram. Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail). Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Koriščenje nagrade:

Nagrajenec lahko nagrado koristi v obdobju do 28.12.2022 ali od 3.1 do 28.12.2023, po predhodnem dogovoru s hotelsko recepcijo in v odnosu na hotelsko razpoložljivost. Za preverjanje razpoložljivosti ter rezervacijo se nagrajenec dogovarja direktno s ponudnikom nagrade Atlantida Boutique Hotel, Cvetlični Hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, preko telefonske številke +386 (0)3 6201 600 ali preko elekrtonske pošte .

8. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook/Instagram  strani.

9. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

10. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska (vrednost nagrade je 40,00 EUR), zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

12. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook/Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook/Instagram zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence); · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook/Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence); Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

13. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 12. 12. 2022

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino