1. Organizator

Organizator nagradne igre “mebloJOGI® NAGRADNA IGRA z Ano Bucik” (v nadaljevanju nagradna igra) je MEBLO INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook/Instagram.

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na namen promocije blagovne znamke mebloJOGI®. Nagradna igra poteka dne 29. 10. 2022 – 3.11.2022 do 12:00 ure in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije.  Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook/Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev mebloJOGI Facebook/Instagram strani podjetja MEBLO INT d.o.o. .

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki Facebook-a/Instagram-a , so starejši od 13 let, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook/Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju MEBLO INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/mebloJOGI/. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

4. Način sodelovanja

Uporabnik/uporabnica Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora sodelovati v Instagram nagradni igri “mebloJOGI®  NAGRADNA IGRA z Ano Bucik”, ki bo potekala na Instagram profilu Ane Bucik @anabucik. Izpolnjevati morajo pogoje:

Obiščite Anin Instagram profil in v njeni objavi nagradne igre sledite navodilom.
1. Sledite Instagram profilu Ane Bucik
2. Sledite Instagram profilu mebloJOGI®
3. V komentar označite osebo, ki ji privoščite kvaliteten spanec
Besedilo nagradne igre:
[mebloJOGI® NAGRADNA IGRA z Ana Bucik
 
Ob otvoritvi NOVE SPLETNE TRGOVINE in ob začetku nove smučarske sezone, smo za vas skupaj z Ano pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojite super nagrade.
 
Za vas ter za osebo, ki ji privoščite, da se kvalitetno naspi, bo Ana podarila mebloJOGI® vzglavnika Crater (takšnega ima tudi ona) ter podpisano štartno številko za zagnano zimsko navijanje.
 
KAKO SODELOVATI?
Obiščite Anin Instagram profil in v njeni objavi nagradne igre sledite navodilom.
Sledite Instagram profilu Ane Bucik.
Sledite Instagram profilu mebloJOGI®.
V komentar označite osebo, ki ji privoščite kvaliteten spanec.
 
Nagradna igra poteka le na Aninem Instagram profilu in traja le do 3.11.2022 do 12. ure.
Srečno! 
 
Preberite si več: https://bit.ly/meblojogi-nagradna-igra
 
NE POZABITE – v času nagrade igre obiščite našo novo spletno trgovino ter izkoristite OTVORITVENE UGODNOSTI
 
Pogoji nagradne igre:
https://meblojogi.specto.work/pogoji-nagradne-igre-z-ano-bucik/

5. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 4. 11. 2022 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 3. 11. 2022.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden.

6. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajenca bo najkasneje do 4.11.2022 objavljeno na Instagram strani Ane Bucik, v zgodbi IG profila ali v dodatni objavi/sporočilu, ki se bo nanašala na nagradno igro in bo objavljeno na Instagram profilu Ane Bucik.

7. Nagrade in prevzem nagrade
Nagradni sklad:

– 1 x štartna številka s podpisom Ane Bucik

– 2 x mebloJOGI® Vzglavnik Crater

Posamezna nagrada ne presega tržne vrednosti 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenci bodo po razglasitvi pozvani, naj podatke za dostavo nagrade pošljejo v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram. Nagrajenci morajo posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail). Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajence obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook/Instagram  strani.

9. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook/Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook/Instagram zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence); · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook/Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence); Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

13. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 29.10. 2022

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino