moški pod stresom premalo spanja
Zdravje

Premalo spanja, več možnosti, da kaj »zašuštramo«!

Študija, izvedena v Laboratoriju za spanje in učenje, državne univerze Michigan (Kimberly Fenn, Michelle Stepan, Erik Altmann), ki je bila objavljena v strokovnem časopisu Journal of Experimental Psychology, je pokazala, da nas pomanjkanje spanja prizadene veliko bolj, kot je bilo do sedaj dokazano. Raziskava ni le ena večjih na področju, ampak je tudi razkrila, kako pomanjkanje spanja vpliva na zmožnost uspešnega opravljanja niza opravil ob pojavu motečih faktorjev.

»Raziskava je pokazala, da pomanjkanje spanja podvoji možnosti napak, kjer je vpletenih več korakov v opravilu, in potroji možnost nastanka »lapsusov« v pozornosti, kar je presenetljivo,« pravi Fenn.

»Posamezniki, ki trpijo za pomanjkanjem spanja, morajo biti previdni pri vsem, kar počnejo, saj ne morejo zaupati v potek dogajanja. Zlasti pri vožnji avtomobila so namreč posledice lahko tudi tragične.«

Z objavo študije so hoteli avtorji predvsem izpostaviti, v kolikšni meri so lahko ovirane naše sposobnosti v primeru pomanjkanja spanja.

»Ugotovitve razkrivajo skupno teorijo, ki nakazuje, da je pozornost edina kognitivna funkcija, na katero vpliva pomanjkanje spanja,« pravi soavtorica Michelle Stepan. »Posamezniki v primeru pomanjkanja spanja sicer lahko opravijo nekatera rutinska opravila. Ob opravljanju dejavnosti, ki zahteva več (kompleksnejših) korakov pa je sam potek zelo tvegan.«

V raziskavi je bilo vključenih 138 ljudi, 77 jih je ostalo budnih vso noč, 61 pa jih je šlo domov spat. Vsi udeleženi so pred tem opravili dve ločeni kognitivni nalogi: eno, ki meri reakcijski čas na dražljaj; drugo, kjer so morali opraviti določeno serijo korakov, brez da bi spustili ali ponovili korak kljub prekinitvam. Da bi preverili, kako pomanjkanje spanja vpliva na opravljanje naloge, so udeleženci zjutraj ponovili obe nalogi.

»Zvečer so se napake po prekinitvah pojavile v 15 %. Zjutraj se je pri ljudeh, ki niso bili naspani, ta stopnja povzpela na 30 %, medtem ko se pri naspanih posameznikih ni bistveno spremenila,« pravi Stepan.

Lahko povzamemo, da nekatere naloge sicer lahko opravimo na »avto pilotu«, pri nekaterih pa tvegamo pojav napak. Avtorica zaključuje tako: »pomanjkanje spanja povzroča velik primanjkljaj na vseh področjih življenja.«

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino