16 % POPUST na izbrane vzmetnice + DARILO*.
Oglejte si ugodnosti.

Pogoji nagradne igre “mebloJOGI® nagradna igra ob 1. OBLETNICE SPLETNE TRGOVINE”

1. Organizator

Organizator nagradne igre “”mebloJOGI® nagradna igra ob 1. OBLETNICE SPLETNE TRGOVINE”” (v nadaljevanju nagradna igra) je MEBLO INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja za namen promocije blagovne znamke mebloJOGI®. Nagradna igra poteka od dne 24. 10. 2023 do vključno dne 29. 10. 2023 in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja nagradne igre www.meblojogi.si. Namen nagradne igre je pridobivanje elektronskih naslovov sodelujočih v nagradni igri s strani podjetja MEBLO INT d.o.o.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s slovenskim državljanstvom ter s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije in so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni
igri pridobiti predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Meblo INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani meblojogi.si. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so prebrali in sprejemajo Splošne pogoje ter Politiko zasebnosti podjetja Meblo INT d.o.o. ter se strinjajo s prejemanjem promocijskih elektronskih sporočil.

4. Način sodelovanja

Nagrada igra poteka ne spletni strani organizatorja www.meblojogi.si.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče, ko in če fizična oseba na spletni strani organizatorja izpolni obrazec za nagradno igro (pop-up okno). Fizična oseba sodeluje tako, da v dotičnem obrazcu izpolne polja s podatki (ime in priimek ter e-pošta) ter klikne na gumb “SODELUJEM V NAGRADNI IGRI” in s tem potrdi, da sodeluje v nagradni igri, da se strinja s pogoji poslovanja ter politiko zasebnosti ter s prejemanjem obvestil na elektrosko pošto.

Povečajte si možnosti za osvojitev čudovite nagrade tako, da sledite Facebook in Instagram profilu meblojogi, delite objavo in označite prijatelje v komentar.

5. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 30.10.2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žreb nagrajencev s strani podjetja Meblo INT d.o.o. je dokončen, podjetju Meblo INT d.o.o. ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

V primeru, da bi posamezni sodelujoči v nagradni igri sodeloval večkrat se sodelovanje pri izvedbi žreba upošteva samo enkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden.

6. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajenca bo 30.10.2023 objavljeno na spletni strani organizatorja.

7. Nagrade, prevzem nagrade in koriščenje

Nagradni sklad – 2 nagradi (1 nagrajenc, prejme obe nagradi):

 • 1x NOČITEV v dvoposteljni sobi v elegantnem Pira Hotel-u*
 • 1x mebloJOGI® Vzglavnik Magna Soft

* Nagrada oz. bon je vnovčljiv samo izven glavne sezone. Bon ni prenosljiv in ga ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo storitev. Nagrajenec lahko koristi nočitev v dvoposteljni sobi in sicer v času med 1.11.2023 in 22.12.2023, ali pozneje v januarju (1.1.2024 – 31.1.2024). Prihod v hotel mora nagrajenec predhodno, vsaj tri dni pred prihodom najaviti po mailu, na naslov info@pirahotel.si .V primeru, da bi bile na izbrani datum vse sobe zasedene, se nagrajenec z recepcijo dogovori za ustrezni, nadomestni termin. Zajtrk v bonu NI vključen! Bogat zajtrk na način »all you can eat« je na voljo med 8. in 10. uro. Cena zajtrka je 15€/osebo. Nagrajenec lahko nagrado koristi v omejenem obdobju po predhodnem dogovoru s hotelsko recepcijo in v odnosu na hotelsko razpoložljivost. Za preverjanje razpoložljivosti ter rezervacijo se nagrajenec dogovarja direktno s ponudnikom Pira Hotel, Hruševje 36, 6225 Hruševje, preko telefonske številke +386 59 922 197 ali preko elektronske pošte info@pirahotel.si. Turistično takso (1,25€/osebo) nagrajenec poravna ob prihodu v hotel.

Nagradni fond vsebuje izbor izdelkov blagovne znamke mebloJOGI® v tržni vrednosti pod 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošlje v elektronskem sporočilu. Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail) ter davčno številko. Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronske pošte ter preko uradne spletne strani organizatorja.

9. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo
  spletne strani,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
  organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice, ki bi nastale ob koriščenju nagrade.

11. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacijo dohodnine za nagrajenca.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in uporabo posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev ter za ostale marketinške namene. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov podjetja Meblo  INT d.o.o. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).  Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

13. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko elektronske pošte. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na info@meblojogi.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 24. 10. 2023

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino