Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE mebloJOGI®

1. člen

Splošno 

Namen teh splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine mebloJOGI® (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne trgovine mebloJOGI® (v nadaljevanju: spletna trgovina) pri uporabi spletne trgovine, naročanju, nakupu in prodaji blaga in storitev, ki so na voljo, ter poslovni odnos med družbo MEBLO INT d.o.o. (v nadaljevanju: Meblo INT) in uporabnikom spletne trgovine.   

Kot kupec po teh pogojih poslovanja se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik, ter pravna ali fizična oseba, ki ni potrošnik, in je opravila nakup na spletni strani www.meblojogi.si, pri čemer določene, v teh pogojih poslovanja navedene pravice pripadajo le kupcem, ki so potrošniki, kot je to v nadaljevanju izrecno opredeljeno tudi v posameznem poglavju teh pogojev poslovanja. Za ostale kupce veljajo Krovni splošni pogoji Meblo INT. Krovni splošni pogoji Meblo INT veljajo tudi za vsa druga področja, ki jih ne urejajo ti pogoji poslovanja.  

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik ali kupec potrošnik). 

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med Meblo INT in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki so na voljo v spletni trgovini. 

Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Za medsebojna pravna razmerja se neposredno uporablja vsakokrat veljavna zakonodaja, ne glede na določila teh pogojev poslovanja ter tudi če so ti pogoji v nasprotju z vsakokrat veljavno zakonodajo.  

Dostavo blaga, kupljenega prek spletne trgovine, zagotavlja Meblo INT prek svojih lastnih virov in/ali prek pogodbenih partnerjev na ozemlju Republike Slovenije. 

Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s temi pogoji poslovanja, sicer naročila ne more oddati.  

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani www.meblojogi.si. Pogoji poslovanja so na vpogled dostopni tudi na prodajnih mestih Meblo INT. Meblo INT lahko za posamezne prodajne akcije podrobneje določi pravila nakupa blaga preko spletne trgovine. 

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato kupcu predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji naročila. 

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira ter spreminja pogosto in hitro. Meblo INT si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnega blaga, ki so navedene na embalaži blaga, zato Meblo INT ne odgovarja za morebitne napake v podatkih ali tiskarske napake.  

Vse Slike v spletni trgovini in katalogih so simbolične in dekorativni material ni vključen v ceno. Meblo INT si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vsega prodajnega blaga na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim blagom ne vplivajo na specifikacijo samega blaga. 

Nakup blaga v spletni trgovini je mogoč za kupce, ki so potrošniki ter za pravne osebe in fizične osebe, ki blago, ki so predmet nakupa, pridobivajo ali uporabljajo za namene opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. V kolikor posamezne določbe pogojev poslovanja veljajo le za potrošnike, je pri takih določilih teh pogojev poslovanja to tako tudi izrecno opredeljeno.  

2.  člen 

Registracija in prijava 

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim pogojem poslovanja in potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. S tem nastane uporabniški račun (v nadaljevanju: uporabniški račun), uporabnik pa s tem postane registriran uporabnik (v nadaljevanju: registriran uporabnik).  

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je uporabnikov elektronski naslov že potrjen v bazi (aktiviran). V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.  

Kreacija uporabniškega računa ni pogoj za oddajo naročila in izvedbo nakupa v spletni trgovini. Nakup preko spletne trgovine lahko namreč brez uporabniškega računa kot gostje opravijo tudi neregistrirani oz. neprijavljeni uporabniki (v nadaljevanju: gostje). Za potrebe oddaje naročila in izvršitve nakupa preko spletne trgovine mora neprijavljeni uporabnik oz. gost oddati vse podatke kot so opredeljeni v teh pogojih poslovanja.  

Uporabnik lahko uporabniški račun ustvari v postopku registracije in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov. Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema ter s sprejemom pogojev poslovanja potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za izvedbo spletnega nakupa, določene s temi pogoji poslovanja.  

Uporabnik lahko registrira uporabniški račun med postopkom nakupa v spletni trgovini.  

Obvezni podatki, so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa, nakup pa bo lahko opravil zgolj kot gost. 

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svoj uporabniški račun  na način, da  to pisno sporoči na naslov Meblo INT,  Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, s pripisom »preklic uporabniškega računa« ali po elektronski pošti na elektronski naslov podpora@meblojogi.si, s pripisom »preklic uporabniškega računa«. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa, bo uporabniški račun deaktiviran. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi pogoji poslovanja zgolj ustvari oz. registrira nov uporabniški račun. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in mora sam poskrbeti za ustrezno varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.  

Podatki Meblo INT so: 

Firma: MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o. 

Skrajšana firma: MEBLO INT d.o.o.  

Naslov: Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica 

Sedež: Kromberk 

ID številka za DDV: 63936470 

Matična številka: 6259596000 

Telefonska številka: +386 (0)5 33 02 220 

Elektronska pošta: podpora@meblojogi.si     

3. člen

Cene 

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila v rubriki »Dostava«. 

Cene v spletni trgovini so lahko spremenjene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kar predstavlja zlasti, vendar ne izključno, vpis promocijske kode, članstva v klubu zvestobe, itd. 

Spletne cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini. Spletne in akcijske spletne cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo od rednih in akcijskih maloprodajnih cen v maloprodajni mreži (fizična prodajna mesta oz. razstavni saloni). Meblo INT si pridržuje pravico do dnevnih in tudi znotraj-dnevnih sprememb cen brez predhodnega obvestila.  

Vrste cen:  

 • Spletne cene so redne cene posameznega blaga in storitev, kot so objavljene v spletni trgovini. 
 • Akcijske spletne cene so cene, ki veljajo za vse kupce v spletni trgovini v obdobju trajanja akcije, bodisi, da je cena javno določena, ali ima kupec promo kodo na podlagi katere se izpiše akcijska spletna cena. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Popust pri posameznem blagu oz. storitvi in koda za popust se načeloma ne seštevata, razen če bo to izjemoma izrecno navedeno. Pogodba o nakupu med Meblo INT in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Meblo INT potrdi naročilo oz. kupec prejme obvestilo »Potrdilo naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za Meblo INT in kupca.  

Vsak kupec se mora pred potrditvijo naročila seznaniti s temi splošnimi pogoji ter se šteje, da v kolikor je v postopku nakupa soglašal s temi splošnimi pogoji in potrdil naročilo, da je prebral te pogoje in je z njimi seznanjen.  

 4. člen

Nakupni proces 

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Blago lahko izbirate in naročate s seznama blaga na spletnih straneh Meblo INT. Vse blago, navedeno na teh straneh, je na voljo do odprodaje zalog ali ukinitve prodaje posameznega blaga. 

Postopek nakupa je preprost in ga lahko opravite kot registriran uporabnik z uporabo uporabniškega računa ali  brez uporabniškega računa kot gost z vpisom zahtevanih osebnih podatkov pred oddajo vsakega posameznega naročila. 

Uporabniški račun omogoča pregled vseh oddanih naročil in hitrejšo oddajo spletnega naročila s predizpolnitvijo polj z osebnimi podatki ter druge funkcionalnosti, kar velja samo v primeru če ima uporabnik shranjene podatke v google računu. 

Oddaja naročila kot gost omogoča oddajo spletnega naročila brez uporabniškega računa, tj. brez registracije ter prijave z uporabniškim računom.  

Naročilo je  mogoče oddati v 4 preprostih korakih, kot so opisani v nadaljevanju: 

 1. Košarica 

Na tem zaslonu lahko pregledate blago, ki ste ga predhodno dodali v košarico. Pri vsakem blagu lahko spreminjate želeno količino ali jih odstranite iz košarice. 

Košarico dopolnite z dodatnim blagom, tako da se vrnete nazaj v trgovino prek menijev ponudbe v zgornji vrstici ali preko povezave »ideje za več udobja«.  

V Košarici imate možnost vnosa »promo kode« in darilnega bona.  

V kolikor boste izbrali nadaljevanje nakupa vas bo spletna stran preusmerila na naslednji korak oddaje naročila, ki se nanaša na dostavo.  

 1. Dostava
  V tem koraku izbirate med tremi vrstami dostave: 
 • standardna dostava, 
 • hitra dostava in 
 • osebni prevzem. 

Dostavo izvrši Meblo INT v roku, ki je naveden na spletni strani oz. v pogojih poslovanja.  

Standardna dostava pomeni dostavo s strani Meblo INT ali zunanjih izvajalcev do vrat (do vhodnih vrat, v primeru stanovanjskega bloka se šteje dostava do vhodnih vrat bloka; v primeru, da je dostop do vhodnih vrat omejen (npr. zid, ograja,…), se za dostavo šteje dostava do tam, kamor je dostavljavec lahko prišel). Blago se šteje za dostavljeno od fizične izročitve blaga kupcu ali osebi v imenu kupca. V primeru dostave s strani zunanjega izvajalca kupca zavezujejo pogoji poslovanja, roki, odgovornost, skladiščenje ob ne prevzemu, itd. zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca izbere Meblo INT po svoji presoji. 

Kupec mora prevzeti blago ali zagotoviti osebo, ki bo prevzela dostavljeno blago. V primeru, da kupca ni doma ali za njega ne prevzame blaga druga osebe ali noče sprejeti blaga ali če blago neupravičeno zavrne, se blago skladišči pri Meblo INT 60 dni in se kupca pozove, da lahko prevzame navedeno blago na naslovu Meblo INT d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Za čas skladiščenja Meblo INT obračunava stroške skladiščenja v višini 5 EUR/teden za eno paletno mesto, pri čemer cena vključuje DDV. V kolikor kupec v danem roku ne prevzame blaga, lahko Meblo INT blago da na uničenje. Blaga se ne pušča pred vrati potrošnikovega stanovanja.  

Hitro dostavo izvrši Meblo INT ali zunanji izvajalec Meblo INT. V primeru dostave s strani zunanjega izvajalca kupca zavezujejo pogoji poslovanja, roki, odgovornost, skladiščenje ob ne prevzemu, itd. zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca izbere Meblo INT po svoji presoji.  

V kolikor se kupec odloči za osebni prevzem naročenih izdelkov Meblo INT po telefonu ali z elektronskim sporočilom obvesti kupca, kdaj je naročeno blago nared za osebni prevzem in kje ga kupec lahko prevzame. V primeru osebnega prevzema mora kupec sam organizirati prevoz. Blago se šteje za prevzeto od fizične izročitve blaga kupcu ali osebi v imenu kupca. 

Pri vsaki vrsti dostave bo naveden predviden čas dostave in cena dostave.  

Opcijsko bo mogoče izbrati tudi storitev vnosa v stanovanje ali odvoza starega jogija. Pri izbiri ene izmed navedenih možnosti bo navedena tudi cena za opravo navedene storitve.  

Storitev vnosa v stanovanje pomeni vnos blaga v notranjost prostora (hiše ali stanovanja), pri čemer mora kupec posredovati vse potrebne podatke glede možnosti vnosa v stanovanje (širina vrat, ali je dvigalo ali ne, ali bo šlo blago v dvigalo/skozi vhodna vrata/balkonska vrata, ali bo potrebno blago za vnos prilagoditi, itd.). Storitev vnosa velja za en kos blaga. V kolikor je potreben vnos več kosov se lahko cena storitve sorazmerno poviša.  

V primeru odvoza starega jogija mora kupec pripraviti jogi na način, da ga lahko dostavljavec pobere pred vhodnimi vrati brez vstopa v prostor, če je bila dostava opravljena do vrat kot je opredeljena v tem 4.b. členu. V primeru, da je kupec naročil storitev vnosa v stanovanje se odvoz starega jogija izvrši na način, da dostavljavec iz notranjega prostora, kjer se nahaja stari jogi, le-tega odnese ven.  

 1. Podatki 

V tretjem koraku boste nakup lahko opravili kot gost ali kot registrirani uporabnik. Prav tako se boste lahko vpisali kot nov uporabnik.  

Če se še niste registrirali in prijavili v spletno trgovino, boste pred zaključkom/dokončanjem nakupa morali izbrati način nadaljevanja nakupa – bodisi s prijavo z uporabniškim računom (ali registracijo novega uporabnika) ali z nakupom kot gost. 

Pri registraciji novega uporabnika se boste morali strinjati s politiko zasebnosti in pogoji poslovanja.  

Pri vnosu podatkov boste imeli možnost uporabiti drugi naslov za dostavo od vašega naslova navedenega pri registraciji.  

 1. Plačilo 

Izbirate lahko med plačilom po predračunu, s plačilno kreditno kartico ali s plačilom na obroke.  

V primeru nakupa blaga mora biti kupnina poravnana pred dostavo blaga. 

Plačilo blaga na obroke je mogoče na način in pod pogoji, ki jih omogoča aplikacija Leanpay.  

Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja potrjujete, da ste prebrali in v celoti razumete pogoje poslovanja in jih sprejemate, pa tudi, da ste starejši od 18 let in da vam ni odvzeta poslovna sposobnost.  

S klikom na gumb »potrdi nakup« zaključite postopek nakupa. 

Po zaključenem nakupu na spletni strani boste preusmerjeni na zahvalno stran, kjer bodo podatki o potrjenem naročilu, prav tako pa boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi. 

Pogodba o nakupu med Meblo INT in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Meblo INT potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za Meblo INT in kupca. Pogodba o nakupu je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupec je o statusu naročila obveščen preko prek e-pošte. Statusi naročila so: v obdelavi, v pripravi, zaključeno.  

Vsebina posameznih statusov:  

V OBDELAVI – ko Meblo INT prejme naročilo v informacijski sistem. 

V PRIPRAVI – naročilo je pregledano in oddano naprej v izdelavo. 

ZAKLJUČENO – naročilo je odpremljeno.  

O vseh spremembah posameznih statusov bo kupec obveščen preko e-pošte. 

O dostavi bo kupec obveščen preko SMS ali telefonskega klica.  

5. člen

Ponudba 

Ponudba v spletni trgovini zajema različne skupine blaga in storitev, prikazane kot kategorije, ki so vidni na vsakem zaslonu. 

Meblo INT si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če blaga ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki so posledica napak pri avtomatiziranih prenosih ali v primeru kupčevega naročila blaga oz. storitev v količinah, ki niso običajna, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem mogočem času.  

Prav tako si Meblo INT pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu z Meblo INT v povezavi z oddanim naročilom oz. nakupom prek spletne strani, ob preteklih zlorabah sistema ali pretekli zlorabi pravice do vračila blaga ter v drugih primerih, opredeljenih v teh pogojih poslovanja. Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po načrtovanih časovnih terminih za prevzem blaga.

6.člen

Plačilo  

Izbirate lahko med plačilom po predračunu, s plačilno kreditno kartico ali s plačilom na obroke.  

Pri plačilu po predračunu, ki ga boste prejeli po e-pošti, bo določen rok plačila predračuna. Po poteku roka za plačilo Meblo INT ne jamči rezervacije za naročene izdelke. Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave. 

V primeru nakupa blaga mora biti kupnina poravnana pred dostavo blaga.  

Plačilo blaga na obroke je mogoče na način in pod pogoji, ki jim omogoča aplikacija Leanpay.   

Po oddaji naročila ni mogoča sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, kar velja za vse načine plačila. 

Pri naročilih, plačanih s kartico, vam bomo znesek bremenili na dan, ko boste oddali naročilo. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na gostujoči strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.  

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi in storitev posredovanja izvaja sistem Stripe v skladu s svojimi pogoji poslovanja in protokolom oziroma drugim načinom močne avtentikacije strank, ki ga določi izdajatelj plačilnega sredstva.  

Varnost nakupa je zagotovljena tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.  

Pri svojem ponudniku plačilnih kartic preverite, ali je omogočena funkcija za spletno plačevanje s kartico, ki jo želite uporabiti. 

7.člen

Izdaja računa 

Meblo INT mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.  

Po opravi spletnega nakupa bo kupec najprej na elektronsko pošto prejel potrdilo o naročilu, po odpremi blaga pa še račun v PDF obliki. 

8. člen

Promo koda, darilni bon, brezplačno darilo in nagradne igre – velja za potrošnike 

V spletni trgovini je možna uporaba promo kode in darilnega bona.  

Koda za popust oziroma promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu preko spletne trgovine. Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v elektronskem sporočilu spletne trgovine ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti, od različnih daril, do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna. V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, ali naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen. Kode za popust se ne seštevajo in ne veljajo na izdelke v akciji, razen v kolikor je to navedeno drugače. 

Promo kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.  

Promo koda se ne prizna: 

 • ob nakupu izdelkov in storitev v posebnih akcijah; 
 • v posebnih primerih, ki jih določi Meblo INT glede na vrsto kode 

Navodila za uporabo promo kode ali darilnega bona:  

 • Izberite blago, ki ga želite kupiti, in ga dodate v košarico.  
 • V Košarici se nahaja polje za vpis promo kode, v katero vpišite svojo kodo in kliknite na gumb nadaljuj z naročilom.  
 • Popust se ob vpisu pravilne kode za popust označi samodejno. 
 • Koda za popust znižuje celotno vrednost košarice ali vrednost posameznega izdelka ali linije izdelkov ali podobno, kar bo objavljeno v vsakokratni kodi.  
 • Koda lahko znižuje tudi stroške dostave, ter se v posebnih primerih kode izključuje ali ne izključujejo, kar bo odvisno od vrste kode. 

Kodo za popust lahko koristite tako registrirani uporabniki kot tudi goste spletne trgovine. 

Meblo INT bo organiziral nagradne igre, pri čemer bo za vsako nagradno igro sprejel svoje pogoje nagradne igre.  

Meblo INT lahko podeljuje tudi brezplačna darila, pri čemer si pridržuje pravico, da darilo izbere sam. Menjave daril niso možne.  

9. člen 

Izdajatelj darilnega bona je Meblo INT (v nadaljevanju tudi: izdajatelj). 

Darilni bon je plačilno sredstvo, enakovredno gotovini. Darilni boni so sestavljeni iz naslednjih vrednosti: 50, 100, 200 in 500 €. Darilni bon je izkazni papir, ki ga proti plačilu izda izdajatelj v obliki listine, ki je označena z identifikacijsko kodo, ki bo na vsakem vrednostnem bonu zapisana v obliki kombinacije številk in črk ter opremljena s posebnimi varnostnimi elementi, ki dokazujejo pristnost vrednostnega bona. 

Upravičeni imetnik je kupec darilnega bona in/ali oseba, kateri je kupec izročil darilni bon in prenesel pravice, ki iz tega bona izhajajo (prinesitelj darilnega bona). 

Nakup vrednostnega bona 

Darilne bone lahko kupite na spletni strani www.meblojogi.si in na mebloJOGI® prodajnih mestih (mebloJOGI® salon Ljubljana ali mebloJOGI salon Nova Gorica). Darilni boni so na voljo zgolj fizičnim osebam. Ob nakupu darilnih bonov prejme kupec račun. Na računu prodajalec navede vrednost kupljenih bonov, datum prodaje in druge zakonsko določene informacije. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov. 

Unovčenje vrednostnega bona 

Darilni bon je izkazni papir, ki ga prodajalec proti plačilu izda v fizični obliki (kupec prejme darilni bon po pošti) ali v spletni obliki (kupec prejme darilni bon po elektronski pošti). Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno identifikacijsko kodo), prodajalec pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup v fizični trgovini (mebloJOGI® salon Ljubljana ali mebloJOGI® salon Nova Gorica) ali za nakup v spleti trgovini meblojogi.si. V spletni trgovini lahko kupec unovči darilni/e bon/e v košarici v koraku 4 – Plačilo, kamor vpiše v polje »Darilni bon« unikatno identifikacijsko kodo. Znesek darilnega/ih bona/ov se nato odšteva od zneska nakupa. 

Darilni bon je mogoče unovčiti v celotnem znesku in ga ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da je vrednost določenega izdelka višja, mora imetnik vrednostnega bona ustrezno razliko doplačati. V kolikor je vrednost nižja, izdajatelj ostanka gotovine ni dolžan vrniti. Darilni bon lahko izkoristite samo za eno nakup. Vrednosti bona ni mogoče deliti na več nakupov. Znotraj enega spletnega naročila vam omogočamo sočasno uporabo več darilnih bonov. 

Obveznosti upravičenega imetnika darilnega bona 

Upravičeni imetnik bona je dolžan shraniti račun, ki dokazuje nakup darilnega bona ter odgovarja za varno hranjenje računa in bonov, tako da v največji meri prepreči njihovo izgubo, zlorabo ali krajo. Upravičeni imetnik ne sme po darilnem bonu pisati ali kakorkoli drugače posegati v njegovo vsebino oz. ga na kakršenkoli način (fizično) poškodovati, skenirati, preslikati, fotografirati, kakor tega tudi ne sme dovoliti drugim osebam. Prav tako imetnik ne sme dovoliti ogleda in prepisovanja unikatne identifikacijske kode bona. V primerih, ko se vsebine vrednostnega bona, zlasti pa njene identifikacijske kode, zaradi kršenja obveznosti po predhodnem odstavku, ne da določiti, se darilni bon šteje za neveljavnega. 

Obveznosti izdajatelja 

Izdajatelj je ob prejemu darilnega bona upravičen in dolžan preveriti njegovo pristnost. Pristnost preverja preko spletne trgovine z izdanimi unikatnimi identifikacijskimi kodami bonov. Poškodovanega ali kako drugače neveljavnega darilnega bona (na primer dodatni pripisi, žigi ipd.) izdajatelj ni dolžan sprejeti. V primeru suma o ponarejenosti bona, kraji ipd. se ta zadrži in o tem se obvestijo uradne osebe. 

Trajanje 

Čas veljavnosti darilnih bonov je leto dni od nakupa, ki je naveden na računu. V tem času je dani darilni bon potrebno unovčiti.  

Splošna določila 

Izdajatelj darilnih bonov imetniku bonov ne krije nobene škode, nastale zaradi njihove izgube, odtujitve, uničenja ali zaradi poteka njihove veljavnosti. 

Cenik dostave 

Cena za dostavo fizičnega ali spletnega bona po vsej Sloveniji znaša 0,00 €. 

Trajanja dostave bona 

Trajanje dostave je odvisno od načina plačila ter vrste bona: 

 • Če izberete spletni bon, bo le-ta takoj po prejemu plačila poslan na vaš elektronski naslov.
 • Če izberete fizični bon, bo le-ta:
 • če je plačilo izvedeno s kreditno kartico, se naročeno blago odpremi še isti dan, ali najkasneje v dveh delovnih dneh; čas dostave 2-5 delovnih dni. 
 • če je plačilo izvedeno po predračunu, se naročeno blago odpremi po prejemu plačila oz. nakazila na tekoči račun podjetja; čas dostave 2-5 delovnih dni. 

10. člen

Pravica kupca do odstopa od pogodbe 

 1. Odstop od pogodbe – velja le za potrošnike  

Kot kupec potrošnik (v nadaljevanju opredeljeno možnost odstopa od pogodbe v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov imajo le kupci, ki se štejejo za potrošnika) imate pravico, da nam v 14 dneh sporočite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Meblo INT o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe.  

Rok za odstop od pogodbe o nakupu blaga začne teči z dnem, ko: 

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom, 
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu, 
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov. 

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo v primeru nakupa blaga pošlje v roku 14 dni od prevzema blaga, ki je določen za odstop od pogodbe. 

Odstop od pogodbe lahko sporočite s posredovanjem pravilno izpolnjenega obrazca za odstop od pogodbe, ki je priloga teh pogojev poslovanja, ter z drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo dokumentov, ki so bili priloženi ob dobavi blaga in dokazujejo istovetnost blaga in kupca, na e-naslov podpora@meblojogi.si. Odstop od pogodbe lahko sporočite na e-naslov: podpora@meblojogi.si.   

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.  

Strošek vračila blaga bremeni potrošnika. Strošek vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, bremeni potrošnika in se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izbranega izvajalca. Stroški vračila blaga so odvisni od dimenzij blaga in lahko presegajo tudi 50,00 EUR.   

Blago je treba vrniti Meblo INT najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga je poslal na naslov Meblo INT pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo blaga.  

Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga (primeroma: odprtje izdelka, ki je zavito v folijo – npr. vzmetnica, ki je zapakirana v folijo in v primeru testiranja izdelka z odstranjeno folijo/brez folije, vračilo ni več mogoče, saj za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga ni potrebno odprtje folije). Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti blaga potrošniku priporočamo, da blago, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini ter v originalni neodprti embalaži, da se ne bi blago med transportom poškodovalo. Meblo INT bo potrošnika pozval k plačilu morebitne opredeljene zmanjšane vrednosti blaga.  

Blago lahko vrnete po pošti na naslov Meblo INT d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 8.00 do 14.00.  

Razen če sta se Meblo INT in kupec dogovorila drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh, kot to določa ta člen splošnih pogojev, pri naslednjih pogodbah: 

 • o blagu in storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera Meblo INT nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe, 
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (primeroma: naročilo po meri, ki ni standardne velikosti), 
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe, 
 • o opravljanju storitev, če Meblo INT pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitev začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Meblo INT izpolni, 
 • o dostavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat, 
 • o dostavi periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dostavo takih publikacij, 
 • o dostavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat ali obstaja utemeljen sum, da je bil pečat odprt (primeroma: odprtje izdelka, ki je zavito v folijo – npr. vzmetnica, ki je zapakirana v folijo in v primeru testiranja izdelka z odstranjeno folijo/brez folije, vračilo ni več mogoče ), 
 • o dostavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti, 
 • o dostavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera Meblo INT nima vpliva, 
 • sklenjenih na javni dražbi, 
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk Meblo INT na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če Meblo INT pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe,  
 • o dostavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. 

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno s tem členom teh splošnih pogojev, mu Meblo INT brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Tako vračilo Meblo INT izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. 

Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja Meblo INT.  

Meblo INT zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj v stanju kot ga je prejel.  

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga (primeroma: več dnevna uporaba blaga, pranje blaga s pralnim strojem, odprtje varovalne folije na vzmetnici…).  

Meblo INT lahko kupcu zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da kupec zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. 

11. člen

Reklamacije  

 1. Reklamacije ob dostavi 

V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca podana ob prejemu blaga, in sicer Meblo INT, če dostavlja sam ali dostavni službi. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne.  

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali je blago v paketu poškodovano, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pri Meblo INT če opravlja dostavo, in sicer v roku 7 dni od datuma prejema blaga, obvestilo o poškodovani pošiljki pa mora kupec posredovati na elektronsko sporočilo podpora@meblojogi.si. Zaželeno je, da kupec ob prijavi posreduje slike poškodbe (blaga ali embalaže), posreduje podatek o dostavljavcu ter poda opis poškodbe. V vsakem primeru vam svetujemo, da blago ob prejemu fotografirate z več kotov, še posebej če že po zunanjosti sumite, da bi lahko bilo blago v notranjosti poškodovano. V takih primerih priporočamo tudi, da za vsak slučaj vsaj do ugotovitve brezhibnosti izdelka, ohranite originalno transportno embalažo. Na ta način lahko bistveno vplivate na hitrost reševanja reklamacije. 

Meblo INT se zavezuje, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za poškodbe med dostavo, če ne odgovarja za dostavo. Kupec je zavezan, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti dostavljavca. Meblo INT ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja. 

 1. Jamčevalni zahtevki in garancije  

Glede jamčevalnih zahtevkov in garancije za potrošnike veljajo pravila ZVPot-1, za vse ostale kupce pa veljajo pravila Obligacijskega zakonika ter vsakokratni medsebojni dogovori.   

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil Meblo INT, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen do: 

 1. jamčevalnih zahtevkov 
 • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; 
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska. 

Potrošnik lahko uveljavlja zahtevke iz točke 1. v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost.  

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Potrošnik mora Meblo INT omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda. 

Meblo INT ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti, odkar je bilo blago izročeno, če gre za novo blago ali ko mine 1 leto, odkar je bilo blago izročeno, če gre za rabljeno blago.  

Če se neskladnost blaga pojavi po 1 letu od izročitve blaga, se šteje, da neskladnost blaga ob izročitvi ni obstajala.  

Pravica kupca za sodno uveljavljanje zahtevkov zaradi neskladnosti blaga preneha v dveh letih, šteto od dneva ko je kupec prodajalca obvestil o neskladnosti blaga.  

Kupec mora v pisnem obvestilu o napaki natančno opisati napako in predložiti dokazila o napaki (npr. slike…) in Meblo INT omogočiti pregled stvari. Če napaka ni sporna, mora Meblo INT čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj, ugoditi zahtevku kupca. V kolikor o napaki obstaja spor, mora Meblo INT kupcu v roku 8 dni od prejema jamčevalnega zahtevka podati pisni odgovor.  

Na poziv Meblo INT mora kupec predložiti tudi fotografijo blaga za namen ugotovitve morebitne napake.  

 1. garancije 

Meblo INT ni zavezan nuditi obvezno garancijo za izdelke, vendar vseeno nudi prostovoljno tržno garancijo v obdobjih promocije ob pogoju prijave na spletni strani www.meblojogi.si/garancija/, kjer so navedeni vsi podatki v zvezi z garancijo.  

V teh primerih garancija velja pod pogojem, da so v celoti izpolnjeni vsi pogoji iz pravil vsakokratne posamezne promocije.  

12. člen

Dostava in prevzem blaga 

Meblo INT opravlja dostavo samo na območju Republike Slovenije. Kupci, ki se nahajajo v tujini morajo naročeno blago prevzeti osebno v prostorih podjetja Meblo INT, v Novi Gorici na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica med delavniki v času delovnega časa med 8:00 in 14:00 uro. V kolikor bo Meblo INT imel organizirano dostavo tudi izven območja Republike Slovenije v druge države, bo o tem ob nakupu blaga in na vprašanje kupca obvestil vsakega kupca posebej in mu pojasnil do kam sega organizirana dostava s strani Meblo INT.  

Meblo INT je do podaljšanja dostavnega roka upravičen: 

 • v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila, 
 • zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila, 
 • zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca. 

Meblo INT ne odgovarja za zamudo pri dostavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti (med njimi so zlasti, vendar ne izključno, zamuda pri dostavi blaga s strani dobaviteljev Meblo INT, ukrepi države povezani z epidemijo določenih virusov, vojne ali civilni nemiri, stavke, prenehanje dela v industriji, neuspešne dostave, požari, nevihte, poplave ali neurja, okvare, namerne poškodbe, kraje ali zaradi drugih primerov višje sile…). Meblo INT ima pravico podaljšati dostavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora Meblo INT nemudoma obvestiti kupca. 

V primeru, da je dostavni rok odložen iz razlogov na strani kupca, je ta dolžan Meblo INT povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.). V primeru neuspele dostave iz razlogov na strani kupca (med njimi zlasti, vendar ne izključno, dejstvo, da kupca oz. kontaktne osebe ni na naslovu za dostavo, da nikomur ni mogoče dostaviti blago na naslovu za dostavo…) je le-ta dolžan povrniti stroške neuspele dostave (kot so primeroma, vendar ne izključno, prevozni stroški, stroški zaposlenih…).  

Dostavni rok za blago Meblo INT je za ležišča (kamor med drugimi sodijo zlasti ležišča in vzmetnice, nadvložki, letvena dna, vzglavniki, odeje, rjuhe in dodatki…) 30 dni od prejema plačila, kar ne velja za plačilo na obroke, kjer rok teče od prejema naročila. Za postelje in vse ostale izdelke oz. blago je dostavni rok 45 dni.  

Ob hkratnem naročilu več izdelkov, ki imajo npr. različne dostavne roke, velja za celotno naročilo najdaljši dostavni rok.  

Meblo INT se zavezuje, da bodo izdelki dostavljeni v najkrajšem možnem času in v dostavnem roku, pri čemer se dostava opravlja po celotnem območju Republike Slovenije.  

Dostava se vrši praviloma v dopoldanskem času delovnika oziroma najkasneje do 16.00 ure oziroma na način v času, kot imajo to določene posamezne dostavne službe, ki opravljajo dostavo. 

13. člen

Varnost in zasebnost 

V Meblo INT cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke vedno skrbno varujemo. 

Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje z našim podjetjem. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.  

Prenos občutljivih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na gostujoči strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.  

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja sistem Stripe. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.  

Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.  

14. člen

Odveza odgovornosti 

Vsebino, objavljeno v spletni trgovini, ni dovoljeno uporabljati in reproducirati.  

Meblo INT si bo prizadeval zagotavljati kar najbolj ažurno in natančno vsebino spletne trgovine, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njeno ažurnost in/ali natančnost, prav tako tudi ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani.  

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.  

Meblo INT ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne trgovine, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh spletne trgovine, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.  

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v spletni trgovini uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije.  

Objavljene fotografije in videoposnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.  

Meblo INT ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih. 

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa ali njegove elektronske pošte.  

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Meblo INT. Meblo INT ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran ali zaradi nepooblaščene uporabe elektronske pošte uporabnika.   

Uporabnik se zaveže, da bo spletno trgovino uporabljal skladno s pogoji poslovanja, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletni strani www.meblojogi.si.  

Meblo INT ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v spletno trgovino.  

Meblo INT si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v spletni trgovini. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem računalniku ali drugi tovrstni napravi.  

15. člen

Končne določbe  

Meblo INT spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se ob težavah kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec lahko odda pritožbo na elektronski naslov podpora@meblojogi.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Meblo INT se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se Meblo INT prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z zunaj sodno poravnavo; če to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče. 

Meblo INT kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.  

Meblo INT si pridružuje pravico kadar koli spremeniti te pogoje poslovanja. 

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.meblojogi.si.  

Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.   

 

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati 1. 1. 2024.  

V Novi Gorici, dne 1. 1. 2024

Prenesite si Splošni pogoji spletne trgovine.

KROVNI SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošno

1. člen
(Splošni opis)

Ti krovni splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi: splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti med pravno ali fizično osebo (kot potrošnikom) (v nadaljevanju: kupci) in družbo Meblo INT d.o.o. (v nadaljevanju: Meblo INT) pri sklepanju vseh vrst pogodb (pogodbe na podlagi fizičnega stika med strankami, pogodbe na daljavo, pogodbe sklenjene preko telefona, itd.).
Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja. Če se s pogoji ne strinjate, mora to Meblo INT obvestiti pred sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, oddajo naročila ali plačila računa Meblo INT.
Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. dopolnjujejo. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. O spremembah splošnih pogojev poslovanja bojo kupci obveščeni na spletni strani www.meblojogi.si. Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani Meblo INT. Tak morebitni odstop od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev.
Splošni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dostava blaga Meblo INT iz redne ponudbe, ki je objavljena na spletni strani www.meblojogi.si, razen če je za posamezno blago izrecno določeno, da gre za izredno ponudbo ali veljajo za spletno prodajo posebni pogoji prodaje. Kadar je blago Meblo INT označeno z enako oznako (npr. vzmetnice Nirvana, Flower, Woody…) gre za generično blago, kar pomeni, da so izdelki, ki imajo enake oznake po izdelavi in sestavi enaki. V izogib vsakega dvoma Meblo INT kupce obvešča, da obstoji možnost, da so pri nekaterih izdelkih možne različne opcije (primeroma, vendar ne izključno, trda ali normalna vzmetnica, standardna ali organih prevleka vzmetnice, različne dimenzije, itd.), pri čemer pri teh izdelkih zaradi različnih opcij ne gre za generično blago, ampak za individualno določeno blago.
Prodaja in dostava blaga pod pogoji, ki odstopajo od teh splošnih pogojev in niso predmet redne ponudbe Meblo INT, se izvrši na podlagi izvedbenih pravnih aktov (prodajne pogodbe, izrecnega naročila, naročilnice, dobavnice, zapisniki idr.). Tak pravni akt velja poleg splošnih pogojev in jih ne nadomešča. V primeru, da splošni pogoji in drug pravni akt posamezne iste faze in/ali elemente prodajnega procesa določata drugače, za te faze in/ali elemente veljajo določila izvedbenega akta. Za medsebojna pravna razmerja se neposredno uporablja vsakokrat veljavna zakonodaja, ne glede na določila teh splošnih pogojev poslovanja ter tudi če so ti pogoji v nasprotju z vsakokrat veljavno zakonodajo.

2. člen
(Podatki družbe)

Podatki o Meblo INT so:
Firma: MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEBLO INT d.o.o.
Naslov: Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica
Sedež: Kromberk
ID številka za DDV: 63936470
Matična številka: 6259596000
Telefonska številka: +386 (0)5 33 02 220
Elektronska pošta: podpora@meblojogi.si

2. Način sporazumevanja in redna prodaja

3. člen
(Način sporazumevanja)

Vsa obvestila glede prodaje in dostave blaga si Meblo INT in kupec izmenjujeta v pisni obliki (papirnato ali na trajnem nosilcu, elektronski pošti…), ustno ali telefonsko.

4. člen
(Ponudba)

Ponudba je pisni dokument, ki ga na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja Meblo INT izdela kupcu in se lahko spreminja. Po tem, ko je kupcu vročena, pod pogojem, da vsebuje natančno označbo blaga po količini in vrsti, ceno za blaga in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme, je ponudba za Meblo INT zavezujoča. V ponudbi podani pogoji, roki, cene, vrsta ter količina veljajo samo za to ponudbo. Glavne značilnosti blaga in lastnosti blaga so razvidne iz ponudbe ali opisa posameznega blaga ter iz navodil o uporabi posameznega blaga.
Ponudba, če v njej ni drugače določeno, velja in Meblo INT zavezuje toliko dni, kot je navedeno v ponudbi. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec sprejel v celoti s sklenitvijo pogodbe (kot sklenitev pogodbe se šteje sklenitev pisne pogodbe ali delno ali celotno plačilo ponudbe ali poslana pisna izjava, da ponudbo sprejema oziroma poslano pisno naročilo) in če je Meblo INT njegovo pisno potrditev ali naročilo prejel pred iztekom roka navedenega v ponudbi.
V primeru, da kupec ponudbo Meblo INT sprejme delno, ali predlaga, da se ponudba v nečem spremeni, se šteje, da je ponudbo zavrnil in Meblo INT podal nasprotno ponudbo. Nasprotna ponudba Meblo INT zavezuje le v primeru in v obsegu, da jo pisno potrdi.
Meblo INT ima pravico, da posameznemu kupcu ali več kupcem zavrniti izdelavo ponudbe.
Ustni dogovor je za Meblo INT zavezujoč le, če je sočasno ali naknadno obojestransko potrjen tudi pisno.

5. člen
(Naročilo)

Naročilo kupca je veljavno, če vsebuje podatke, ki jih Meblo INT potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo naročila, najmanj pa: točen naslov kupca, prejemnika in plačnika blaga, nazive oz. vrsto blaga in količine naročenega blaga, način odpreme in način plačila.
Naročila so sprejeta, če jih Meblo INT potrdi pisno ali s konkludentnimi dejanji (pošlje ponudbo, predračun, račun…).
Če kupec, potem ko je Meblo INT naročilo sprejel, od naročila enostransko odstopi, je kupec dolžan Meblo INT poravnati vse stroške in škodo v zvezi z naročilom.

6. člen
(Odstop od ponudbe)

Meblo INT lahko od ponudbe in/ali naročila odstopi, oz. naročila ne sprejme v naslednjih primerih:
• če kupec zamuja s plačilom svojih obveznosti po že izstavljenih predračunih in/ali računih,
• če kupec oz. naročnik ne izpolni drugih prevzetih pogodbenih obveznosti oz. krši prevzete pogodbe obveznosti,
• če kupec oz. naročnik postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti,
• če kupec oz. naročnik postane insolventen, je nad njim začet postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije oziroma v primeru, ko je zagotovo, da bo do insolventnosti prišlo,
• če je kupec oz. naročnik Meblo INT prikrival ali zamolčal takšna dejstva, da če bi zanje Meblo INT vedel naročila ne bi prevzel v izvedbo in
• v primeru višje sile.

3. Dostopnost informacij

7. člen
(Informacije)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra);
• kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
• glavne značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
• dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v Ponudbi ali Predračunu je dostopen v razumljivem roku);
• pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
• vse cene bodo jasno in nedvoumno določene in razvidno bo prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza;
• način plačila in dostave;
• časovno veljavnost ponudbe;
• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka;
• pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

4. Potek nakupa

8. člen
(Postopek prodaje)

Kupec sporoči prodajnemu svetovalcu Meblo INT potrebne podatke za pripravo ponudbe ali predračuna (povpraševanje). Potrebni podatki za pripravo ponudbe ali predračuna so informacije o kupcu (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, naslov), informacije o dostavi (kontaktna oseba, telefonska številka kontaktne osebe in naslov za dostavo), način dostave, in podatki o izbranem izdelku.
Kupec lahko naroči blago standardne dimenzije, nestandardne dimenzije in po meri (večinoma posebne oblike in velikosti).
Po oddaji povpraševanja kupec od prodajnega svetovalca Meblo INT prejme pripravljeno ponudbo ali predračun s splošnimi pogoji po elektronski pošti ali navadni pošti. Meblo INT obvesti kupca po telefonu ali elektronski pošti o predvidenem roku dostave, pred predvideno dostavo pa kupca kontaktira prevoznik in sporoči predviden datum in uro dostave.
Naročilo v obliki ponudbe ali predračuna bo šlo v nadaljnjo obdelavo šele po plačilu avansa ali celotne kupnine, na podlagi česar se šteje, da je pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena, ter od plačila dalje ni mogoče več enostransko spreminjati dogovor.
Meblo INT nato v roku dveh delovnih dni od prejema plačila naročilo pregleda, preveri dostavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.
Meblo INT lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dostave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob plačilu avansa kupnine ali celotne kupnine Meblo INT obvesti kupca po telefonu ali elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in Meblo INT je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.
V kolikor se kupec odloči za dostavo naročenega blaga na izbrani naslov, Meblo INT v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po telefonu ali elektronski pošti obvesti kupca.
V kolikor se kupec odloči za osebni prevzem naročenih izdelkov Meblo INT po telefonu ali z elektronskim sporočilom obvesti kupca, kdaj je naročeno blago nared za osebni prevzem.
Dokumentacija glede nakupa je v elektronski obliki shranjena na strežniku Meblo INT. En izvod te dokumentacije se pošlje kupcu preko elektronske pošte, po izvedenem uspešnem naročilu. Meblo INT na izrecno željo kupca pošlje dokumentacijo tudi na drugačen načina (po pošti…). V primeru, da kupec nima elektronskega sporočila se kupcu dokumentacija pošlje po pošti.
Vsak kupec se mora pred potrditvijo naročila seznaniti s temi splošnimi pogoji ter se šteje, da v kolikor je v postopku nakupa soglašal s temi splošnimi pogoji in potrdil naročilo, da je prebral te pogoje in je z njimi seznanjen.

9. člen
(Način plačila)

Cene so, razen če ni drugače izrecno določeno ali dogovorjeno, oblikovane iz neto cene blaga in pripadajočega DDV in veljajo na dan dostave blaga oz. skladno z danim predračunom ali ponudbo in pogoji v ponudbi.
Meblo INT si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na ceno.
Meblo INT si pridržuje pravico do popravka cene, če v ponudbi ali predračunu pride do pomotoma očitno napačne navedbe cene, ki ni skladna z dejansko ceno blaga. V kolikor se kupec ne strinja s popravkom cene, se šteje, da je odstopil od naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno kaj drugače.
Plačilo se izvede na transakcijski račun podjetja Meblo INT d.o.o., SI56 3400 0101 5855 465, odprt pri SPARKASSE d.d., če ni izrecno določeno drugače v ponudbi ali predračunu. Plačilo se izvede na osnovi prejete ponudbe ali predračuna. Pri plačilu obveznosti je potrebno navesti točen sklic, sicer lahko preverjanje prejetega plačila traja daljši čas, kar posledično pomeni, da prenos informacije o plačilu pozneje pride v informacijski sistem za obdelavo naročila.
Kupec je zavezan, da bo obveznost za plačilo dostavljenega blaga poravnal v roku, določenem v ponudbi ali predračunu. V primeru kupčeve zamude s plačilom ima Meblo INT, za vsak dan zamude, pravico zaračunati zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.
Kupec lahko račune plača tudi s plačilnimi karticami ali nakazilom denarja na račun Meblo INT, ter tudi s kakršnimkoli drugačnim plačilom izrecno dogovorjenim med Meblo INT in kupcem, kar je predmet ponudbe oziroma predračuna. Plačilo se lahko izvede enkratno ali obročno, skladno z dogovorom s kupcem in ponudbo oziroma predračunom.
Meblo INT se zaveže, da bo kupce o plačilnih pogojih, pogojih dostave in izvedbe storitev obveščal na primeren način, tako da bodo pogoji kupcem dostopni v sami ponudbi ali predračunu, v vsakem primeru pa tako, da bodo informacije o pogojih kupcu dosegljive pred sklenitvijo pogodbe, v pisni obliki.
Vsak način poravnave obveznosti, kot ga določajo ti splošni pogoji, predstavlja pogodbeno običajno plačilo obveznosti kupca do Meblo INT.
V primeru vzajemnih obveznosti lahko Meblo INT za medsebojno poravnavo obveznosti s kompenzacijo vedno postopa skladno z določili 311. in 312. člena Obligacijskega zakonika. O izvršenem pobotu in/ali kompenzaciji, ne glede na način izvršitve, stranka, ki je pobot oz. kompenzacijo izvedla, pisno s specifikacijo terjatev in obveznosti, ki so prenehale, obvesti drugo stranko.
Kupec je dolžan ob plačilu navesti račune, ki jih plačuje oziroma sklice po ponudbah oziroma predračunih. Če Meblo INT ne more ugotoviti katere obveznosti plačuje kupec, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (Obligacijski zakonik) in o tem obvestil kupca.
Če se terjatev Meblo INT plača tako, da se izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec Meblo INT poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.
Meblo INT bo s proračunskimi uporabniki posloval z naročilnico in eRačunom. Po prejemu naročila bo kupcu po elektronski pošti poslal predračun za izdajo naročilnice. Naročilo bo potrjeno na podlagi prejete naročilnice. Naročilnico je potrebno poslati po navadni pošti ali skenirano po elektronski pošti. Ob dostavi blaga bo izdan tudi eRačun.

10. člen
(Darilni boni)

Meblo INT omogoča uporabo promo kode in darilnega bona.
Koda za popust oziroma promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu. Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v elektronskem sporočilu spletne trgovine ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti, od različnih daril, do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna. V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, ali naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen. Kode za popust se ne seštevajo in ne veljajo na izdelke v akciji, razen v kolikor je to navedeno drugače.
Promo kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.
Promo koda se ne prizna:
• ob nakupu izdelkov in storitev v posebnih akcijah;
• v posebnih primerih, ki jih določi Meblo INT glede na vrsto kode
Navodila za uporabo promo kode ali darilnega bona:
• Izberite blago, ki ga želite kupiti, in ga dodate v košarico.
• V Košarici se nahaja polje za vpis promo kode, v katero vpišite svojo kodo in kliknite na gumb nadaljuj z naročilom.
• Popust se ob vpisu pravilne kode za popust označi samodejno.
• Koda za popust znižuje celotno vrednost košarice ali vrednost posameznega izdelka ali linije izdelkov ali podobno, kar bo objavljeno v vsakokratni kodi.
• Koda lahko znižuje tudi stroške dostave, ter se v posebnih primerih kode izključuje ali ne izključujejo, kar bo odvisno od vrste kode.
Kodo za popust lahko koristijo tako registrirani uporabniki kot tudi gostje spletne trgovine.
Meblo INT bo organiziral nagradne igre, pri čemer bo za vsako nagradno igro sprejel svoje pogoje nagradne igre.
Meblo INT lahko podeljuje tudi brezplačna darila, pri čemer si pridržuje pravico, da darilo izbere sam. Menjave daril niso možne.
Meblo INT izdaja darilne bone (v nadaljevanju tudi: izdajatelj).
Darilni bon je plačilno sredstvo, enakovredno gotovini. Darilni boni so sestavljeni iz naslednjih vrednosti: 50, 100, 200 in 500 €. Darilni bon je izkazni papir, ki ga proti plačilu izda izdajatelj v obliki listine, ki je označena z identifikacijsko kodo, ki bo na vsakem vrednostnem bonu zapisana v obliki kombinacije številk in črk ter opremljena s posebnimi varnostnimi elementi, ki dokazujejo pristnost vrednostnega bona.
Upravičeni imetnik je kupec darilnega bona in/ali oseba, kateri je kupec izročil darilni bon in prenesel pravice, ki iz tega bona izhajajo (prinesitelj darilnega bona).
Darilne bone lahko kupite na spletni strani www.meblojogi.si in na mebloJOGI® prodajnih mestih (mebloJOGI® salon Ljubljana ali mebloJOGI salon Nova Gorica). Darilni boni so na voljo zgolj fizičnim osebam. Ob nakupu darilnih bonov prejme kupec račun. Na računu prodajalec navede vrednost kupljenih bonov, datum prodaje in druge zakonsko določene informacije. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov.
Darilni bon je izkazni papir, ki ga prodajalec proti plačilu izda v fizični obliki (kupec prejme darilni bon v fizični obliki v fizični poslovalnici) ali v spletni obliki (kupec prejme darilni bon po elektronski pošti). Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno identifikacijsko kodo), prodajalec pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup v fizični trgovini (mebloJOGI® salon Ljubljana ali mebloJOGI® salon Nova Gorica) ali za nakup v spleti trgovini meblojogi.si. V spletni trgovini lahko kupec unovči darilni/e bon/e v košarici v koraku 4 – Plačilo, kamor vpiše v polje »Darilni bon« unikatno identifikacijsko kodo. Znesek darilnega/ih bona/ov se nato odšteva od zneska nakupa.
Darilni bon je mogoče unovčiti v celotnem znesku in ga ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da je vrednost določenega izdelka višja, mora imetnik vrednostnega bona ustrezno razliko doplačati. V kolikor je vrednost nižja, izdajatelj ostanka gotovine ni dolžan vrniti. Darilni bon lahko izkoristite samo za en nakup. Vrednosti bona ni mogoče deliti na več nakupov. Znotraj enega spletnega naročila vam omogočamo sočasno uporabo več darilnih bonov.
Upravičeni imetnik bona je dolžan shraniti račun, ki dokazuje nakup darilnega bona ter odgovarja za varno hranjenje računa in bonov, tako da v največji meri prepreči njihovo izgubo, zlorabo ali krajo. Upravičeni imetnik ne sme po darilnem bonu pisati ali kakorkoli drugače posegati v njegovo vsebino oz. ga na kakršenkoli način (fizično) poškodovati, skenirati, preslikati, fotografirati, kakor tega tudi ne sme dovoliti drugim osebam. Prav tako imetnik ne sme dovoliti ogleda in prepisovanja unikatne identifikacijske kode bona. V primerih, ko se vsebine vrednostnega bona, zlasti pa njene identifikacijske kode, zaradi kršenja obveznosti po predhodnem odstavku, ne da določiti, se darilni bon šteje za neveljavnega.
Izdajatelj je ob prejemu darilnega bona upravičen in dolžan preveriti njegovo pristnost. Pristnost preverja preko spletne trgovine z izdanimi unikatnimi identifikacijskimi kodami bonov. Poškodovanega ali kako drugače neveljavnega darilnega bona (na primer dodatni pripisi, žigi ipd.) izdajatelj ni dolžan sprejeti. V primeru suma o ponarejenosti bona, kraji ipd. se ta zadrži in o tem se obvestijo uradne osebe.
Čas veljavnosti darilnih bonov je leto dni od nakupa, ki je naveden na računu. V tem času je dani darilni bon potrebno unovčiti.
Izdajatelj darilnih bonov imetniku bonov ne krije nobene škode, nastale zaradi njihove izgube, odtujitve, uničenja ali zaradi poteka njihove veljavnosti.
Cena za dostavo fizičnega ali spletnega bona po vsej Sloveniji znaša 0,00 €.
Trajanje dostave je odvisno od načina plačila ter vrste bona:
• Če izberete spletni bon, bo le-ta takoj po prejemu plačila poslan na vaš elektronski naslov.
• Če izberete nakup fizičnega bona v fizični poslovalnici, bo le-ta vam predan takoj po plačilu v fizični poslovalnici.

11. člen
(Pridržek lastninske pravice)

Blago, ki ga Meblo INT dostavi kupcu, ostane last Meblo INT do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je Meblo INT dostavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca.
Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dostavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.
V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico Meblo INT in ga o tem takoj obvestiti.
Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil Meblo INT, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki je bilo dostavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil Meblo INT.
Od trenutka, ko kupec do Meblo INT pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo Meblo INT za plačilne namene (globalni odstop terjatev). Na zahtevo Meblo INT je kupec dolžan takoj razkriti kupčeve dolžnike in Meblo INT obvestiti o odstopu terjatev.

12. člen
(Dostava in dostavni rok)

Meblo INT opravlja dostavo samo na območju Republike Slovenije. Kupci, ki se nahajajo v tujini morajo naročeno blago prevzeti osebno v prostorih podjetja Meblo INT, v Novi Gorici na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica med delavniki v času delovnega časa med 8:00 in 14:00 uro. V kolikor bo Meblo INT imel organizirano dostavo tudi izven območja Republike Slovenije v druge države, bo o tem ob nakupu blaga in na vprašanje kupca obvestil vsakega kupca posebej in mu pojasnil do kam sega organizirana dostava s strani Meblo INT.
Dostavni rok začne teči z dnem prejema plačila predračuna.
Meblo INT je do podaljšanja dostavnega roka upravičen:
• v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila,
• zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila,
• zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca oz. naročnika.
Meblo INT ne odgovarja za zamudo pri dostavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti (med njimi so zlasti, vendar ne izključno, zamuda pri dostavi blaga s strani dobaviteljev Meblo INT, ukrepi države povezani z epidemijo določenih virusov, vojne ali civilni nemiri, stavke, prenehanje dela v industriji, neuspešne dostave, požari, nevihte, poplave ali neurja, okvare, namerne poškodbe, kraje ali zaradi drugih primerov višje sile……). Meblo INT ima pravico podaljšati dostavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora Meblo INT nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika.
V primeru, da je dostavni rok odložen iz razlogov na strani kupca oz. naročnika, je ta dolžan Meblo INT povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.). V primeru neuspele dostave iz razlogov na strani kupca (med njimi zlasti, vendar ne izključno, dejstvo, da kupca oz. kontaktne osebe ni na naslovu za dostavo, da nikomur ni mogoče dostaviti blago na naslovu za dostavo…) je le-ta dolžan povrniti stroške neuspele dostave (kot so primeroma, vendar ne izključno, prevozni stroški, stroški zaposlenih…).
Dostavni rok za blago Meblo INT je za ležišča (kamor med drugimi sodijo zlasti vzmetnice, nadvložki, letvena dna, vzglavniki, odeje in rjuhe, dodatki za spanje, …) 30 dni od plačila ponudbe ali predračuna, kar ne velja za plačilo na obroke, kjer rok teče od prejema naročila. Za postelje in vse ostale izdelke oz. blago je dostavni rok 45 dni. V kolikor v ponudbi ali predračunu ni določeno drugače, ter tudi sicer med Meblo INT in kupcem ni dogovorjeno drugače velja dostavni rok, kot je določen v teh splošnih pogojih.
Dostavni rok naveden na ponudbi ali predračunu je informativen in izraža skrajni čas v katerem so izdelki izdelani in nato dostavljeni končnemu kupcu, pri čemer si Meblo INT pridržuje pravico do podaljšanja roka. V primeru potrebe po podaljšanju dostavnega roka bo Meblo INT o tem nemudoma obvestil kupca. O predvidenem dostavnem roku bo kupec obveščen ob potrditvi ponudbe ali predračuna s strani Meblo INT v elektronskem sporočilu ali po telefonu.
Ob hkratnem naročilu več izdelkov, ki imajo npr. različne dostavne roke, velja za celotno naročilo najdaljši dostavni rok. Na željo kupca lahko Meblo INT odpremi naročila v več pošiljkah. V tem primeru si Meblo INT pridružuje pravico do obračuna dodatnega stroška poštnine oziroma dostave.
Meblo INT se zavezuje, da bodo izdelki dostavljeni v najkrajšem možnem času in v dostavnem roku, pri čemer se dostava opravlja po celotnem območju Republike Slovenije.
Skupaj z logističnimi partnerji si Meblo INT prizadeva, da bi bili naročeni izdelki dostavljeni na najbolj optimalen način. Za dostavo blaga skrbijo naši pogodbeni partnerji med katerimi so zlasti, vendar ne izključno, Pošta Slovenije, Intereuropa in drugi zasebni pogodbeni partnerji. Meblo INT ima pravico do izbire pogodbenega partnerja za dostavo. Dostavo lahko opravi Meblo INT tudi sam.
Dostava se vrši praviloma v dopoldanskem času delovnika oziroma najkasneje do 16.00 ure.
Kupec je zavezan, da takoj ob dostavi ob prisotnosti dostavljavca preveri blago. V primeru poškodovanega blaga mora kupec skupaj z dostavljavcem podpisati reklamacijski zapisnik oz. zapisnik o poškodovani pošiljki. Kasnejše reklamacije glede poškodovanega blaga ali prevzete količine se upoštevajo le izjemoma in jih Meblo INT ne more rešiti ali upoštevati, saj niso v njegovi domeni.
Dostavljavci naročeno blago dostavljajo do vhoda objekta na izbranem naslovu. Dostava na izbrano mesto v stanovanju, hiši ali pisarni in namestitev izdelka niso vključeni v ceno. Meblo INT omogoča, da je naročeno blago dostavljena na naslove, ki niso identični domačemu naslovu (npr. vikend…), o čemer mora kupec obvestiti Meblo INT.
Po dogovoru in proti plačilu po ceniku storitev Meblo INT je možen tudi vnos do vhoda stanovanja ali hiše, kar bo tudi navedeno na ponudbi ali predračunu in je stvar vsakokratnega dogovora. Kupec mora upoštevati, da so izdelki oz. blago Meblo INT lahko večji in težji, zaradi česar morajo biti kupci ustrezno pripravljeni za prenos večjih in težjih izdelkov v višja nadstropja stanovanjskih zgradb ali si zagotoviti pomoč. Kjer je ob nakupu blaga vključena brezplačna montaža, je dostava in prenos blaga na izbrano mesto v vaši hiši ali stanovanju brezplačna.
Montaža blaga ni brezplačna in je plačljiva po ceniku Meblo INT, kar je podrobno navedeno na dokumentu Meblo INT (ponudbi, predračunu…). Za blago (npr. postelje), kjer je v ponudbi ali predračunu izrecno navedeno, da je vključena brezplačna montaža, je montaža brezplačna. Montažo vršijo usposobljeni monterji Meblo INT, kar zagotavlja da bo pohištvo sestavljeno hitro in kvalitetno.
Strošek dostave bo naveden v ponudbi ali predračunu. Kupec ima pravico preveti dejanski strošek dostave pred plačilom ponudbe ali predračuna, za kar mora pri Meblo INT podati izrecno povpraševanje.
V izrecnih primerih (promocija…) je lahko dostava brezplačna, kar bo izrecno navedeno na ponudbi ali predračunu.
Če kupec blaga, iz razlogov na strani kupca, ne more sprejeti v dostavnem roku in mu je Meblo INT omogočil dostavo ali prevzem blaga, je Meblo INT kupcu upravičen zaračunati stroške skladiščenja. Strošek skladiščenja znaša 5 EUR/teden za eno paletno mesto. Cena vključuje DDV. Blaga se ne pušča pred vrati stanovanja kupca.
Vse izdelke lahko kupci, brez dodatnih stroškov, prevzamejo tudi osebno v prostorih podjetja Meblo INT, v Novi Gorici na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica med delavniki v času delovnega časa med 8:00 in 14:00 uro. Naročeno blago se lahko prevzame šele takrat, ko je le-to pripravljeno za prevzem. Ko je naročeno blago pripravljeno za prevzem, vas o tem obvesti Meblo INT preko elektronske pošte ali po telefonu.

5. Posebnosti sklenitve pogodbe na daljavo za potrošnike

13. člen
(Splošna informiranost)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo bo Meblo INT potrošnika (s posebnimi splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine) obvestil tudi o naslednjih informacijah:
• naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;

• naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;

• stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;

• podatku, da je bila cena prilagojena na podlagi avtomatiziranega sprejema odločitev, če je potrebno;

• pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. členom ZVPOt-1, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe;

• navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;

• stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

• stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s tretjim odstavkom 141. člena ZVPot-1, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 132. ali tretjim odstavkom 133. člena ZVPot-1;

• neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. členom ZVPot-1 nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

• minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;

• možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;

• obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.

14. člen
(Sklenitev)

Pogodba na daljavo je sklenjena, ko jo potrošnik podpisano posreduje Meblo INT ali ko pošlje pisno izjavo, da ponudbo ali predračun sprejema, v primeru pošiljanja s priporočeno pošto v trenutku oddaje pogodbe oz. izjave, v primeru osebne vročitve ali vročitve z navadno pošto pa v trenutku prejema pogodbe oz. izjave s strani Meblo INT, v primeru pošiljanja preko elektronske pošte v trenutku prejema elektronske pošte, ki vsebuje pogodbo oz. izjavo.

15. člen
(Stroški prevoza, dostave in pošiljanja)

Meblo INT se zaveže, da bo potrošnika o stroških prevoza, dostave ali pošiljanja (v nadaljevanju skupaj: informacije o stroških) obveščal na primeren in zakonsko skladen način, tako da bodo informacije o stroških potrošniku dostopne v sami ponudbi ali predračunu ter računu, hkrati pa so skladno s temi splošnimi pogoji vedno dostopni kupcu pri Meblo INT.
V vsakem primeru so informacije o stroških potrošniku dosegljive pred sklenitvijo pogodbe in v pisni obliki.
V kolikor potrošniku nastanejo stroški, ki jih Meblo INT ni mogel predvideti pred sklenitvijo pogodbe ali niso bili dogovorjeni v pisni obliki, ker jih ni bilo mogoče v naprej izračunati, bo Meblo INT takšne informacije o stroških potrošniku naknadno pisno posredoval, pri čemer se s takšnim posredovanjem šteje, da je potrošnik seznanjen z informacijami o stroških.

16. člen
(Plačilni pogoji, pogoji dostave in izvedbe storitev)

Meblo INT se zaveže, da bo potrošnika o plačilnih pogojih, pogojih dostave in izvedbe storitev obveščal na primeren način, tako da bodo pogoji potrošniku dostopni v sami ponudbi ali predračunu, vedno pa bodo dostopni pri Meblo INT, v vsakem primeru pa tako, da bodo informacije o pogojih potrošniku dosegljive pred sklenitvijo pogodbe, v pisni obliki.

17. člen
(Pravica do odstopa in stroški odstopa)

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok praviloma poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe, pri čemer se glede teka roka upošteva 2. odstavek tega člena. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno pisno izjavo obvestiti Meblo INT o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik uporabi obrazec, ki je priloga in sestavni del teh splošnih pogojev. Meblo INT bo upošteval izjavo o odstopu od pogodbe, če bo ta posredovana pred iztekom odstopnega roka in nedvoumna.
Pri pogodbi začne odstopni rok 14 dni teči z dnem, ko:
• Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
• Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga,
če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov.
• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna;
• z dnem sklenitve pogodbe, če je predmet pogodbe opravljanje storitev.
Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo v primeru nakupa blaga pošlje v roku 14 dni od prevzema blaga, ki je določen za odstop od pogodbe.
Odstop od pogodbe lahko sporočite s posredovanjem pravilno izpolnjenega obrazca za odstop od pogodbe, ki je priloga teh pogojev poslovanja, ter z drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo dokumentov, ki so bili priloženi ob dobavi blaga in dokazujejo istovetnost blaga in kupca, na e-naslov podpora@meblojogi.si. Odstop od pogodbe lahko sporočite na e-naslov: podpora@meblojogi.si.
Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.
Strošek vračila blaga bremeni potrošnika. Strošek vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, potrošnika bremeni potrošnika in se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izbranega izvajalca. Stroški vračila blaga so odvisni od dimenzij blaga in lahko presegajo tudi 50,00 EUR.
Blago je treba vrniti Meblo INT najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga je poslal na naslov Meblo INT pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo blaga.
Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga (primeroma: odprtje izdelka, ki je zavito v folijo – npr. vzmetnica, ki je zapakirana v folijo in v primeru testiranja izdelka z odstranjeno folijo/brez folije, vračilo ni več mogoče, saj za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga ni potrebno odprtje folije). Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti blaga potrošniku priporočamo, da blago, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini ter v originalni neodprti embalaži, da se ne bi blago med transportom poškodovalo. Meblo INT bo potrošnika pozval k plačilu morebitne opredeljene zmanjšane vrednosti blaga.
Blago lahko vrnete po pošti na naslov Meblo INT d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 8.00 do 14.00.
Razen če sta se Meblo INT in kupec dogovorila drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh, kot to določa ta člen splošnih pogojev, pri naslednjih pogodbah:
• o blagu in storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera Meblo INT nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe,
• o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (primeroma: naročilo po meri, ki ni standardne velikosti),
• o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe,
• o opravljanju storitev, če Meblo INT pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitev začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Meblo INT izpolni,
• o dostavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat,
• o dostavi periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dostavo takih publikacij,
• o dostavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat ali obstaja utemeljen sum, da je bil pečat odprt (primeroma: odprtje izdelka, ki je zavito v folijo- npr. vzmetnica, ki je zapakirana v folijo in v primeru testiranja izdelka z odstranjeno folijo/brez folije, vračilo ni več mogoče),
• o dostavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
• o dostavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera Meblo INT nima vpliva,
• sklenjenih na javni dražbi,
• pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk Meblo INT na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če Meblo INT pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe,
• o dostavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno s tem členom teh splošnih pogojev, mu Meblo INT brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Tako vračilo Meblo INT izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače.
Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja Meblo INT.
Meblo INT zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj v stanju kot ga je prejel. Meblo INT in potrošnik se lahko dogovorita, da Meblo INT samo prevzame blago, kar je predmet izrecnega posebnega dogovora.
V primeru odstopa od pogodbe po tem členu potrošnik krije vse stroške vračila blaga, razen, če se Meblo INT in potrošnik izrecno dogovorita drugače.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga (primeroma: več dnevna uporaba blaga, pranje blaga s pralnim strojem, odprtje varovalne folije na vzmetnici…).
Navedeno poglavje glede posebnosti sklenitve pogodbe na daljavo za potrošnike se ne uporablja za kupce, ki blago osebno preizkusijo v prostorih Meblo INT oz. v katerem koli razstavnem salonu, kjer je mogoče izdelke Meblo INT osebno preizkusiti. V primeru nakupa blaga na podlagi osebnega preizkusa blaga kupci s potrditvijo ponudbe (kar lahko storijo zlasti, vendar ne izključno, z odgovorom na elektronsko sporočilo, da potrjujejo ponudbo, s plačilom zneska po ponudbi, itd.) izrecno potrjujejo, da blago kupujejo na podlagi videnja izdelka, osebne preizkušnje in testiranja izdelka ob upoštevanju načela »videno-kupljeno« ter so seznanjeni o vseh lastnostih blaga (udobje, mehkoba, trdota, subjektivni občutek o izdelku…), in se zavedajo, da za njih ne veljajo določbe glede posebnosti sklenitve pogodbe na daljavo.

18. člen
(Pritožbe)

Meblo INT spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in kupcev.
V primeru reklamacij, pritožb, sporov, težav, se kupec na Meblo INT lahko obrne na telefonsko številko 05/33 02 220, ali po elektronski pošti na podpora@meblojogi.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova podpora@meblojogi.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Meblo INT bo najpozneje v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka, ter možnostih rešitve spora.
Meblo INT se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Meblo INT prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Meblo INT in kupec bosta spore reševala sporazumno ali preko sodišča.

6. Vračilo blaga

19. člen
(Pravila za vračilo blaga)

Pravila glede vračila blaga veljajo za vse načine prodaje, če ni za določen način prodaje izrecno drugače določeno v teh splošnih pogojih.
Meblo INT vse kupce opozarja, da v primeru nakupa blaga v poslovalnici (in ne na daljavo) odstop od naročila oziroma pogodbe in vračilo blaga ni mogoče od trenutka, ko je naročilo kupca že šlo v izdelavo v proizvodnji. Povedano še drugače odstop od naročila oziroma pogodbe ni mogoče od trenutka, ko se prične izdelava blaga v proizvodnji.
Kupec mora blago vrniti nepoškodovano, v originalni nepoškodovani embalaži (kar zlasti pomeni, vendar ne izključno, da mora kupec vzmetnico vrniti v originalno zapakirani foliji, ker odstranitev folije ni pogoj za preizkus vzmetnice…) ter nespremenjeni količini.
Vrnjeno blago ne sme biti sestavljeno in ponovno razstavljeno.
Blago ni mogoče vrniti, če je bilo uporabljeno (zaščitne folije in nalepke morajo biti nedotaknjene, prav tako ne sme biti vidnih sledov uporabe).
Odstop od pogodbe in vračilo ni mogoče v primeru, če je blago pokvarjeno ali uničeno.
Plačilo za opravljene storitve, kot so primeroma, vendar ne izključno, dostava, vnos, montaža, itd. Meblo INT ne vrača.
Kupec je dolžan pred montiranjem blago pregledati in ugotoviti ali mu dejansko ustreza. V kolikor bo kupec blago montiral in se kasneje odločili za vračilo, je Meblo INT zoper kupca upravičen uveljavljati povračilo za zmanjšano vrednost blaga.
Blago se lahko vrne po pošti ali z drugačno dostavo ali fizično na naslov: Meblo INT d.o.o., v Novi Gorici na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Vračilo izdelkov lahko na željo in stroške kupca organizira tudi Meblo INT. V tem primeru mora navedeno kupec sporočiti Meblo INT. V potrditvenem sporočilu glede organiziranja vračila bo Meblo INT kupcu sporočil tudi strošek vračila, ki ga plača kupec.

20. člen
(Razlogi za odstop)

Poleg primerov navedenih v teh splošnih pogojih, v katerih ni mogoč odstop od pogodbe (pogodba sklenjena na daljavo), odstop dodatno, če med Meblo INT in kupcem ni dogovorjeno kaj drugače, ni mogoč tudi v naslednjih primerih:
• pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe (primeroma: izdelava vseh postelj je unikatna, ker omogoča izbiro 300 vzorcev blaga in cca. 10 posteljnih končnic, ter so narejene po naročilu/želji kupca. Enako velja za vse izven standardne velikosti ležišč, ki so naročene po meri kupca, enako velja za vsa Travel ležišča, nekatera otroška ležišča, nekatere nadvložke, nekatere letvene podove, nekatere rjuhe, …).
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Zahtevke za vračilo blaga takih strank bo Meblo INT obravnaval individualno in pri tem v največji možni meri upošteval vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki jih Meblo INT zagotavljajo dobavitelji.

7. Stvarne napake in garancije

21. člen
(Jamčevalni zahtevki in garancije)

Glede jamčevalnih zahtevkov in garancije za potrošnike veljajo pravila ZVPot-1, za vse ostale kupce pa veljajo pravila Obligacijskega zakonika ter vsakokratni medsebojni dogovori.
V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil Meblo INT, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen do:
1. jamčevalnih zahtevkov
• zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
• zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
Potrošnik lahko uveljavlja zahtevke iz točke 1. v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost.
Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik Meblo INT sporoči osebno, o čemer mu Meblo INT izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku Meblo INT, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Potrošnik mora Meblo INT omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.
Meblo INT ne odgovarja za neskladnosti blaga, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti, odkar je bilo blago izročeno, če gre za novo blago ali ko mine 1 leto, odkar je bilo blago izročeno, če gre za rabljeno blago.
Če se neskladnost blaga pojavi po 1 letu od izročitve blaga, se šteje, da neskladnost blaga ob izročitvi ni obstajala.
Pravica kupca za sodno uveljavljanje zahtevkov zaradi neskladnosti blaga preneha v dveh letih, šteto od dneva ko je kupec prodajalca obvestil o neskladnosti blaga.
Kupec mora v pisnem obvestilu o napaki natančno opisati napako in predložiti dokazila o napaki (npr. slike…) in Meblo INT omogočiti pregled stvari. Če napaka ni sporna, mora Meblo INT čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj, ugoditi zahtevku kupca. V kolikor o napaki obstaja spor, mora Meblo INT kupcu v roku 8 dni od prejema jamčevalnega zahtevka podati pisni odgovor.
Na poziv Meblo INT mora kupec predložiti tudi fotografijo blaga za namen ugotovitve morebitne napake.
2. garancije
Meblo INT ni zavezan nuditi obvezno garancijo za izdelke, vendar vseeno nudi prostovoljno tržno garancijo v obdobjih promocije ob pogoju prijave na spletni strani www.meblojogi.si/garancija/, kjer so navedeni vsi podatki v zvezi z garancijo.
V teh primerih garancija velja pod pogojem, da so v celoti izpolnjeni vsi pogoji iz pravil vsakokratne posamezne promocije.

22. člen
(Izjeme)

Šteje se, da ne gre za neskladnost blaga, ter ni mogoče uveljavljati jamčevalnih zahtevkov niti ne garancije, v naslednjih primerih:
• če ima blago lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
• če ima blago lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga potrošnik kupuje in je bilo to Meblo INT predhodno znano ali bi mu moralo biti znano,
• če ima blago lastnosti in odlike, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane,
• če je Meblo INT izročil blago, ki se ujema z vzorcem ali modelom in vzorec ali model ni bil prikazan le zaradi obvestila,
• če je neskladnost blaga posledica delovanja iz sfere kupca (primeroma: neupoštevanje Navodil za uporabo in vzdrževanje ležišč in nadvložkov, poškodovanje blaga…),
• če neskladnost blaga izvira iz sfere tretje osebe, na katero Meblo INT nima vpliva in ne obstoji zakonska podlaga za odgovornost v primeru tovrstnih napak (primeroma: poškodba med transportom za katerega ne odgovarja Meblo INT).
Opozorilo: Strogo odsvetujemo uporabo ležišč ali vzmetnice na neprimernih podlagah kot npr. ravnih ploščah (npr. iverne plošče), na letvenih dneh s preširokimi razmiki med letvami (razmiki ne smejo biti več kot 4 cm) ali na kovinskih mrežah. Nepravilna podlaga ležišča ali vzmetnice privede do poškodbe izdelka in le-ti ne morejo biti predmet reklamacije ali neskladnosti blaga.

23. člen
(Poškodovano blago)

V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca podana ob prejemu blaga, in sicer Meblo INT ali dostavni službi. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne.
V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali je blago v paketu poškodovano, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pri Meblo INT, in sicer v roku 7 dni od datuma prejema blaga, obvestilo o poškodovani pošiljki pa mora kupec posredovati na elektronsko sporočilo podpora@meblojogi.si. Zaželeno je, da kupec ob prijavi posreduje slike poškodbe (blaga ali embalaže), posreduje podatek o dostavljavcu ter poda opis poškodbe. V vsakem primeru vam svetujemo, da blago ob prejemu fotografirate z več kotov, še posebej če že po zunanjosti sumite, da bi lahko bilo blago v notranjosti poškodovano. V takih primerih priporočamo tudi, da za vsak slučaj vsaj do ugotovitve brezhibnosti izdelka, ohranite originalno transportno embalažo. Na ta način lahko bistveno vplivate na hitrost reševanja reklamacije.
Meblo INT se zavezuje, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za poškodbe med dostavo, če ne odgovarja za dostavo. Kupec je zavezan, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti dostavljavca. Meblo INT ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja.

8. Končne določbe

24. člen
(Opozorila)

Slike blaga so simbolične in lahko odstopajo od dejanskega stanja blaga, zato je kupec pred nakupom zavezan preveriti blago in ugotoviti, ali se sklada z njegovim pričakovanjem. Meblo INT je upravičen popraviti in dopolniti katerikoli podatek o blagu ali katerikoli drug podatek, ki se nahaja na njegovih produktih, na spletnih straneh, ali v dokumentaciji (ponudbe, računi…), če ugotovi, da gre za očitno pomotni podatek.
Meblo INT je upravičen stalno izboljševati svoje blago in proizvode, zlasti, vendar ne izključno, na način, da v določen produkt vključi drugačne sestavine (npr. drugačno blago, drugačno peno, drugačno kvalitetno blago ali peno…). Kupec ima pravico ob vsakokratnem nakupu povprašati o sestavinah določenega blaga oziroma proizvoda, sicer se šteje, da je kupil tisto blago in s takšno sestavino in kvaliteto, kot je ob sklenitvi pogodbe pri Meblo INT v ponudbi.
Spletna stran www.meblojogi.si in vsi podatki, slike in grafika prikazana na spletni strani so last Meblo INT in so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so njihova last. Podatki o Meblo INT se nahajajo na spletni strani www.meblojogi.si pod rubriko O podjetju, kjer so navedeni vsi kontakti za komunikacijo v zvezi z vsemi členi pogojev poslovanja. Ostali podatki so splošno dostopni na internetni strani AJPES-a.

25. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

V primeru obdelave osebnih podatkov s strani katerekoli stranke za namen izvajanja pogodbe se vsaka stranka zavezuje, da bo zagotovila skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji, vključno z uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, od zbiranja osebnih podatkov in za celotno obdobje obdelave podatkov.
Zlasti se vsaka stranka zavezuje, da:
• bo seznanila posameznike, na katere se nanašajo podatki, z nameni in sredstvi obdelave podatkov, ki se izvaja, po potrebi pridobila njihovo soglasje in jim omogočila uveljavljanje njihovih pravic;
• bo izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost takšnih podatkov, tj. njihovo zaupnost, celovitost in dostopnost.

26. člen
(Pristojnost)

Morebitne spore bosta Meblo INT in potrošnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Novi Gorici.

27. člen
(Objava in veljavnost)

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.meblojogi.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastalih zaradi spremenjene poslovne politike Meblo INT ali veljavne zakonodaje.
Ti splošni pogoji tvorijo sestavni del obstoječih pogodb Meblo INT. V primeru neskladij med pogodbami oziroma ponudbami in temi splošnimi pogoji prevladajo določila slednjih.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2024 dalje in tvorijo sestavni del pogodb in ponudb, ki so sklenjene s kupci po tem datumom.

V Novi Gorici, dne 1. 1. 2024

Prenesite si Krovne Splošne pogoje poslovanja.

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino